Stalking aangifte, een voorbeeld

The service having id "facebook_widget" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Een stalking aangifte wordt opgenomen door de politie. Hoe een stalking aangifte eruit komt te zien is afhankelijk van wat u vertelt aan de politie. De politie denkt niet met u mee om uw aangifte kracht bij te zetten, het is daarom van belang dat u zich goed voorbereid wanneer u aangifte wilt doen. Met deze tips probeer ik ervoor te zorgen dat u een gedegen aangifte kan doen tegen uw stalker waar de politie niet omheen kan.

Het is erg belangrijk dat u een goed dossier heeft van elke actie (hoe miniem ook) die uw stalker neemt.

  • Indien mogelijk maakt u foto's of legt u zaken vast op video.
  • U kunt (telefonische) gesprekken opnemen.
  • Alle voorvallen kunt u het best noteren in een verslag. Noteer daarbij de tijd, datum en eventuele getuigen.
  • Neem alle e-mailberichten mee, en ook uw telefoon zodat uw smsjes kunnen worden uitgelezen
  • Probeer ervoor te zorgen dat binnen uw sociale contacten (zoals school, club en crèche) tenminste  één vriend(in), collega of medewerker zit waarop u terug kunt vallen. Deze persoon zal kunnen getuigen bij de aangifte van stalking.

Zorg er ook voor dat u de stalker duidelijk heeft gemaakt dat u wil dat hij of zij geen contact meer met u heeft. Dit heeft u bijvoorbeeld gedaan met de anti stalking brief.

Neem ook deze brief mee in bij uw aangifte.

Met dit complete dossier heeft u genoeg bij zich om een goede aangifte te doen. U heeft immers zelf al het mogelijke gedaan om de stalking te stoppen.

Als u daadwerelijk op het politiebureau zit wil dit niet zeggen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw aangite. Laat de politie kopieën maken van alles dat u heeft meegenomen, indien ze het niet nodig vinden laat u dan niet afwimpelen.

Indien u meerdere aangiftes doet, wat vaak voorkomt bij stalking, dring er op aan dat u de aangifte laat opnemen door dezelfde persoon. Hierdoor is er iemand op de hoogte van het hele dossier. Wanneer dit niet gebeurd komt het vaak voor dat niemand u serieus meer neemt want iedereen weet slechts flarden van uw verhaal.

Een voorbeeld van een aangifte van stalking vindt u onderaan deze pagina(bijlage).

 

Carolien

Bijlage: voorbeeld stalking aangifte


By Drupal | ;© Mijn stalker