Stalking

The service having id "facebook_widget" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Wat is Stalking?

Stalking is een uit de Engelse taal overgenomen term die zoveel betekent als belaging. In 80% van de gevallen zijn stalkers mannen die vrouwen lastigvallen. Het begint vaak als een vrouw de relatie met een man verbreekt of aangeeft niet geïnteresseerd te zijn in de avances die een man maakt. De stalker kan dit niet accepteren en begint haar lastig te vallen. Dit kan relatief eenvoudig beginnen, bijvoorbeeld door steeds te bellen, maar kan eindigen met dreigen met de dood of zelfs het daadwerkelijk vermoorden van de vrouw.

Een stalker speelt een psychologisch machtspel met zijn slachtoffer. Hij besluipt zijn slachtoffer geestelijk net zoals de jager zijn prooi in het bos. Deze sluw en berekend handelende jager wordt in het engels "stalker" genoemd, vandaar de term stalking.

Een stalker gebruikt als wapen emotioneel geweld om anderen zijn wil op te leggen. Hij werkt slim op het veiligheidsgevoel van mensen in. Veiligheid en vrijheid zijn immers voor ieder mens een eerste en zeer elementaire levensbehoefte. Het gevoel van veiligheid kwijtraken is dan ook zo’n beetje het ergste wat je als mens kan overkomen.

Als u stelselmatig lastig gevallen wordt door een persoon noemen we dat stalking. 

Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  • telefoonterreur
  • achtervolgen
  • dreigen met geweld
  • ongewenste brieven en e-mails
  • vernielingen
  • iemand die bestellingen doet uit uw naam

De wet hanteert de volgende definitie:

Hij, die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen wordt, als schuldig aan belaging, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie.

Wat betekent het “hebben” van een stalker nu precies?

Denk je dan eens in dat iemand het speciaal op jou (en je gezin) heeft voorzien en je op allerlei mogelijke manieren lastig valt. Hij is constant in de buurt en weet altijd precies waar je mee bezig bent. Hij wacht je op bij je woning, bij je werk en bij de school van de kinderen. Hij is er als je opstaat en als je naar bed gaat. Hij dringt zich zo als het ware in je hoofd op. Je kan niet anders dan aan hem denken. Wat zou hij nu weer gaan doen. Hij belt, schrijft, roddelt over je tegen je vrienden, collega's, buren en familie. Hij stuurt zomaar bloemen of andere producten. Om maar niet te spreken van bedreigingen aan jouw adres of die van je kinderen..

Stalking werkt traumatiserend en is een misdrijf dat je geestelijk zwaar raakt. Je voelt je machteloos en verslagen. Je kan niet eens meer helder denken of iets goed onder woorden brengen. Veel slachtoffers van stalking krijgen dan ook psychische klachten, zoals o.a. het Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS). Je verkeert constant in de hoogste staat van paraatheid. Dit hoge stressniveau breekt je geestelijke en lichamelijke gezondheid langzaam af.

Meer weten? Kijk dan ook bij:

Of neem contact met ons op.


By Drupal | ;© Mijn stalker