negen fasen van stalking

The service having id "facebook_widget" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Fase 1: Onbewuste fase

Potentieel stalkinggedrag blijkt meestal al langer aanwezig, zonder dat het slachtoffer zich dat echt voldoende beseft.

Stalking

Wat is Stalking?

Stalking is een uit de Engelse taal overgenomen term die zoveel betekent als belaging. In 80% van de gevallen zijn stalkers mannen die vrouwen lastigvallen. Het begint vaak als een vrouw de relatie met een man verbreekt of aangeeft niet geïnteresseerd te zijn in de avances die een man maakt. De stalker kan dit niet accepteren en begint haar lastig te vallen. Dit kan relatief eenvoudig beginnen, bijvoorbeeld door steeds te bellen, maar kan eindigen met dreigen met de dood of zelfs het daadwerkelijk vermoorden van de vrouw.

fase 9: Herstel fase

Uiteindelijk krijgt het slachtoffer weer het gevoel een leven te hebben in plaats van te moeten overleven. Het slachtoffer zal de angst en het wantrouwen weer normaliseren. Het slachtoffer zal nu eerst alles wat er is gebeurd moeten verwerken en een plaats geven in haar leven. Dit betreft vaak een langdurig proces. Het hele verloop en de duur van dit proces hangt af van zaken als de impact van de stalking, de draag- en veerkracht van het slachtoffer, maar zeker ook van de (professionele) hulp die het slachtoffer heeft ontvangen en nog krijgt aangeboden.

fase 8: Controle fase

In deze fase zullen alle acties van het slachtoffer (moeten) leiden tot het afnemen van de stalking. Het stalken wordt in het gunstigste geval gewoonweg minder omdat de stalker inziet dat zijn acties weinig tot geen invloed op het slachtoffer hebben en/of dat de risico’s van zijn acties te groot worden. Vaak wordt de stalking letterlijk onmogelijk gemaakt doordat de stalker in hechtenis wordt genomen en/of een gevangenisstraf krijgt opgelegd, al dan niet voorwaardelijk en onder voorwaarden, zoals een straat- en contactverbod en gedwongen psychische hulp aan de dader.

fase 7: Omkeer fase

Een stalker bestrijdt je niet alleen! Slachtoffers gaan hier op zoek naar mensen die hen kunnen en willen steunen. Instanties worden met hulp overtuigd van hun rol en verantwoordelijkheid in de strijd tegen de stalker. De politie start een onderzoek en houd de stalker aan. Justitie en de rechter nemen adequate maatregelen om de stalking te stoppen. Er wordt een strafrechterlijk straat- en contactverbod opgelegd of de dader wordt vastgehouden. De hulpverlening gaat daadwerkelijk ondersteunen. Mensen en/of instanties gaan in deze fase het slachtoffer vaak meer en meer ondersteuning bieden.

fase 6: Uitputtings fase

Het slachtoffer kan in deze fase zowel lichamelijk als geestelijk uitgeput raken.

fase 5: Offensieve fase

Het slachtoffer onderneemt actie en vecht vaak keihard terug om zichzelf maar te beschermen. In deze fase is de kans heel groot dat de acties van de stalker intenser en/of frequenter worden. Soms reageert de dader zelfs gewelddadig!

fase 4: Defensieve fase

Het slachtoffer verkeert in voortdurende staat van alertheid.

fase 3: Ernst van de stalking dringt door

Na vele pogingen het gedrag van de stalker positief te beïnvloeden en/of na vele toezeggingen van de stalker zijn gedrag te veranderen, komt het besef dat de stalker niet reageert en zijn gedrag niet verbetert.

fase 2: Bewuste fase

Slachtoffers zien in deze fase in dat het gedrag van de stalker soms te ver gaat en dat men dit zelf af en toe als vervelend of zelfs bedreigend ervaart.

Ze pogen in deze fase vaak de eerste actie te ondernemen om het gedrag van de stalker te stoppen of te verminderen. Dit start vaak simpelweg door de stalker te confronteren met (de gevolgen van) zijn gedrag. Vaak leidt dit tot onderhandelen of afspraken.

Facebook
By Drupal | ;© Mijn stalker